Магнетно поље сталних магнета и магнетно поље Земље – тест

Резултат теста

1. Тела која имају својство да привлаче предмете од гвожђа, никла или кобалта називају се магнети.

2. Магнет има два пола, то су:

3. Одредити која од следећих тврдњи је тачна:

4. Компас служи за одређивање:

5. Стални магнети показују трајна магнетна својства.
6. Стални магнети се деле на:

7. Да ли је могуће раздвојити полове магнета?

8. Магнетно поље можемо представити графички линијама магнетног поља.

9. Линије магнетног поља:

10. Физичка величина којом се описује магнетно поље је:
11. Да ли је магнетна индукција векторска физичка величина?

12. Магнетно поље се описује и скаларном физичком величином која се назива:

13. Флукс је пропорционалан броју линија магнетног поља које пролазе кроз дату површину.

14. Када се два магнета нађу у непосредној близини, уколико су међусобно окренути разноименим половима:

15. Главни део компаса је:
16. Магнетна игла заузима правац север-југ када се налази далеко од других магнета.Такав положај магнетне игле узрокује магнетно поље Земље.

17. Да ли Земља поседује сопствено магнетно поље?

18. Магнетно поље Земље је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ