Биологија – тест (шести разред)

Биологија – тест (шести разред)

Резултат теста

1. Митохондрије у ћелији обезбЕђују

2. Просторна организација биоценозе је

3. Делови сваке ћелије су:

4. Стабло храста је

5. Који је РАСПОРЕД јединки у популацији приказан на слици?
6. Биљке узимају кисеоник на:

7. Еколошки фактори се деле на биотичке, абиотичке и антропогене.

8. Гљиве су сачињене од:

9. Колико зуба има одрастао човек?

10. Амеба се креће помоћу:
11. Преко чега рак излучује штетне материје:

12. Најмање кости у телу човека су:

13. Процес стварања алкохола код квасаца.

14. Врсте мишића су:

15. Шта од наведеног припада систему органа за дисање?
16. Антропогени фактори су фактори природе.

17. Мозак и кичмена мождина чине:

18. Вретенасти мишићи се налазе на:

19. Биоценоза је:

20. Шта је непотпун лист?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ