Razmnožavanje i životni ciklusi životinja

Razmnožavanje i životni ciklusi životinja

1. Kod meduze se javlja smena generacija.

2. Kako se naziva larva vodozemaca?

3. Kod bespolnog razmnožavanja nove jedinke nastaju od:

4. Najjednostavniji oblik razmnožavanja se javlja kod:

5. Hidra se razmnožava _______.

6. Razviće sa nepotpunim preobražajem insekata prolazi kroz stadijume: larva, lutka i odrasla jedinka.

7. Oplođenje gmizavaca je:

8. Razmnožavanje riba označava se kao:

9. Kod većine sisara razviće se odvija u telu majke, izuzetak su:

10. Vodozemci se još nazivaju i _________ organizmi.

11. Kod meduze od oplođene jajne ćelije nastaje _______, koja pada na tlo i razvija se u _______.

12. Hermafroditni organizmi su organizmi kod koji se stvaraju:

13. Kičmenjaci se razmnožavaju:

14. Kako se razmnožava planarija?

15. Razmnožavanje riba i vodozemaca je vezano za:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста