Razmnožavanje i životni ciklusi životinja

Razmnožavanje i životni ciklusi životinja

1. Vodozemci se još nazivaju i _________ organizmi.

2. Hidra se razmnožava _______.

3. Najjednostavniji oblik razmnožavanja se javlja kod:

4. Hermafroditni organizmi su organizmi kod koji se stvaraju:

5. Kod bespolnog razmnožavanja nove jedinke nastaju od:
6. Razmnožavanje riba i vodozemaca je vezano za:

7. Kičmenjaci se razmnožavaju:

8. Kako se naziva larva vodozemaca?

9. Razmnožavanje riba označava se kao:

10. Kod većine sisara razviće se odvija u telu majke, izuzetak su:
11. Kod meduze od oplođene jajne ćelije nastaje _______, koja pada na tlo i razvija se u _______.

12. Oplođenje gmizavaca je:

13. Razviće sa nepotpunim preobražajem insekata prolazi kroz stadijume: larva, lutka i odrasla jedinka.

14. Kod meduze se javlja smena generacija.

15. Kako se razmnožava planarija?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста