Количина супстанце и моларна маса – тест

Количина супстанце и моларна маса – тест

Својства и промене супстанци – тест

Метали и легуре – тест

Хомогене и хетерогене смеше – тест

Резултат теста

1. Шта је мол?

2. Коју ознаку и јединицу има количина супстанце?

3. На датој слици се налази:

4. Колико има мола атома у 12 грама угљеника?

5. Шта представља моларна маса супстанце?
6. Јединица моларне масе је:

7. Ако нам се тражи маса супстанце, а дата нам је количина супстанце и моларна маса, која формула се користи?

8. Колико износи маса једног мола хлора? Израчунати у свесци и упоредити са датим решењима.

9. Колико износи маса магнезијум-нитрата Mg(NO3)2 у узорку који садржи 0,5 мол те супстанце?

10. Који узорак има више атома?
11. На датој слици се налази сумпор масе 55 грама. Колико има атома сумпора у узорку?

12. Колика је моларна маса супстанце чијих 0,125mol има масу 2g?

13. Израчунати масу калцијум-хлорида CaCl2 који садржи 2mol те супстанце.

14. Број честица у хелијуму атомске масе Ar = 4 је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ