Osobine živih bića na primerima živih bića iz moje okoline- Test za 5. razred

Osobine živih bića na primerima živih bića iz moje okoline- Test za 5. razred

1. Uvećanje broja ćelija i povećanje celokupnog organizma odnosi se na:

2. Vodeni organizmi:

3. Živa bića se razlikuju od neživih po:

4. Kako se naziva proces odavanja vodene pare kroz stome kod biljaka?

5. Zemlja je jedina planeta na kojoj postoji život.
6. Prema načinu ishrane heterotrofi se dele na:

7. Organi za disanje kod insekata su:

8. Živa bića se razlikuju po:

9. Organizmi koji sami proizvode sebi hranu nazivaju se:

10. Amebe u nepovoljnim uslovima sredine obrazuju:
11. Svaštojed je:

12. Kako se nazivaju živa bića koja se hrane i autotrofno i heterotrofno?

13. Koje od navedenih životinja spavaju zimski san?

14. Izbacivanje nepotrebnih produkata naziva se:

15. Kako se naziva larva leptira?
16. Jedna od zajedničkih osobina svih živih bića je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста