Osobine živih bića na primerima živih bića iz moje okoline- Test za 5. razred

Osobine živih bića na primerima živih bića iz moje okoline- Test za 5. razred

1. Živa bića se razlikuju po:

2. Koje od navedenih životinja spavaju zimski san?

3. Kako se naziva proces odavanja vodene pare kroz stome kod biljaka?

4. Uvećanje broja ćelija i povećanje celokupnog organizma odnosi se na:

5. Kako se nazivaju živa bića koja se hrane i autotrofno i heterotrofno?
6. Prema načinu ishrane heterotrofi se dele na:

7. Zemlja je jedina planeta na kojoj postoji život.

8. Jedna od zajedničkih osobina svih živih bića je:

9. Vodeni organizmi:

10. Živa bića se razlikuju od neživih po:
11. Organizmi koji sami proizvode sebi hranu nazivaju se:

12. Izbacivanje nepotrebnih produkata naziva se:

13. Svaštojed je:

14. Amebe u nepovoljnim uslovima sredine obrazuju:

15. Kako se naziva larva leptira?
16. Organi za disanje kod insekata su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста