Слободно падање тела. Бестежинско стање – тест

Резултат теста

1. Тела која се пусте са одређене висине падају на тло под дејством силе Земљине теже.

2. Уколико је почетна брзина тела једнака нули, такво кретање називамо:

3. Орах и орахов лист истовремено почињу да падају са исте гране.Ако би они падали у вакууму, шта би пре пало?

4. Формула за брзину тела које слободно пада је:

5. Формула за пређени пут при слободном паду је:
6. Тело које слободно пада налази се у бестежинском стању.

7. При слободном паду, чаша са водом се налази у бестежинском стању. Да ли вода истичне из пробушене чаше док слободно пада?

8. Колика је тежина тега док слободно пада?

9. Андријана ће до моста доћи чамцем за 2 секунде.На мосту је чека Виктор да би јој бацио цвет.Коликом брзином Виктор треба да баци цвет вертикално наниже, да би га Андријана ухватила.Од раније зна да за слободан пад цвета треба 3 секунде?

10. Колику брзину ће имати тело после 3 секунде слободног падања?
11. Крајња брзина тела које слободно пада је 50 m/s.Колико времена је трајао његов пад?

12. Са које је висине тело слободно пало ако му је брзина при удару о тло 50 m/s?

13. Колико се промени брзина телу које слободно пада 1s?

14. Тело је у слободном паду пало са висине од 90m.Одредити време за које је тело прешло прву и другу половину пута.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ