Држава и интеграциони процеси – тест

Држава и интеграциони процеси – тест

Ову проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

Резултат теста

1. Зашто су Кина и Тајван у међусобном сукобу:

2. Једине ДВЕ независне државе за време колонијализма у Африци биле су:

3. Територијална недељивост уз поштовање свих државних граница зове се:

4. На карти је држава која је постојала до 1992. године

5. На територији Србије поред Аутономне Покрајине Косово и Метохија постоји и:

6. . "Ту је седиште бројних институција. Законодавна, извршна и судска власт су овде концентрисане. Развијена је туристичка и административна функција." Ово је...

7. Косово и Метохија је:

8. Србија се, према математичко-географском положају, налази...

9. Када кажемо да је држава фрагментисана онда је:

10. Највећи број држава је на Афричком континенту.

11. Најзначајнији и "најјачи" документ једне државе је:

12. Највећа трансконтинентална држава на свету је:

13. Етничка граница раздваја један исти народ.

14. Да би држава била држава она мора да има:

15. Када држава нема излаз на море зовемо је:

16. Монархије могу бити:

17. На карти је, жутом бојом, представљена:

18. Научна дисциплина која проучава државе зове се:

19. Европска Унија броји (не рачунајући Велику Британију) колико држава?

20. Територија око које се споре Индија и Пакистан зове се Кашмир.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ