Честични састав супстанције.Хаотично кретање молекула – тест

Резултат теста

1. Супстанција се састоји од ситних честица које се називају:

2. Атоми су:

3. Молекули су:

4. Супстанција око нас се најчешће јавља у:

5. Течности и гасови се још називају и:
6. Колико има хемијских елемената, толико има и различитих врста атома.

7. Више истих или различитих атома могу да граде молекуле.

8. Један молекул воде чине:

9. У природи је:

10. Да ли се супстанција на Земљи може наћи у стању плазме?
11. Међу молекулима флуида делују:

12. Да ли се молекули током кретања непрекидно сударају међусобно?

13. Молекули често мењају правац и смер, и такво кретање се назива:

14. Да ли између молекула течности делују јаче силе него у гасовима?

15. Непрекидно, хаотично кретање молекула назива се Брауново кретање.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ