Zglavkari – test

Zglavkari – test

Резултат теста

1. Kojim brojem je obležen trbušni predeo?

2. Insekti imaju _____ para nogu.

3. Koliko pari nogu ima škorpija?

4. Kako se zovu organi na glavi zglavkara koji imaju čulnu ulogu?

5. Usni aparat leptira je prilagođen za:

6. Noge i krila insekata su smešteni na ______ delu tela?

7. Prepoznaj organizam sa slike:

8. Tvrdokrilac je

9. Krvotok insekata je _______ tipa.

10. Zglavkari su:

11. Izbaci uljeza.

12. Insekti su hermafroditi.

13. Šta je od navedenog tačno za zglavkare?

14. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna?

15. Zglavkari su:

16. U koju podklasu nsekata spadaju buve, stenice i vaši?

17. Krpelji prenose Lajmsku bolest.

18. Uloga trutova je:

19. Šta je odlika zglavkara?

20. Koji zglavkari su prikazani na slici?

21. U red leptira spadaju:

22. Zglavkari imaju unutrašnji skelet, tj.endoskelet.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ