Zglavkari – test

Zglavkari – test

Резултат теста

1. Šta je od navedenog tačno za zglavkare?

2. Označi tačan redosled?

3. Krpelji prenose Lajmsku bolest.

4. Kako se zovu organi na glavi zglavkara koji imaju čulnu ulogu?

5. Ciklops, jastog, hlap su vrste _______.
6. Tvrdokrilac je

7. Zglavkari su:

8. Kom redu insekata pripada jelenak?

9. Koji zglavkari su prikazani na slici?

10. U red leptira spadaju:
11. Rakovi dišu na škrge.

12. Zašto su insekti značajni?

13. Оd insekata velikim zadrugama žive pčele i ______.

14. Koji je tačan redosled faza kod razvića sa potpunim preobražajem?

15. Šta je od navedenog tačno za zglavkare?
16. Kojim brojem je obeležen trbušni region raka?

17. Prepoznaj organizam sa slike!

18. Insekti dišu pomoću listolikih pluća.

19. Izbaci uljeza.

20. Krvotok insekata je _______ tipa.
21. Kad bubamara jede biljne vaši, kakav vid borbe protiv štetnih insekata je u pitanju?

22. Koliko pari nogu ima škorpija?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ