Иницијални тест, 6. разред – српски језик

Иницијални тест, 6. разред

Резултат теста

1. ,,Поход на Мјесец" - аутор, књижевни род и врста. Означи ДВА тачна одговора.

2. Означи бројну именицу:

3. Пронађи предлог!

4. Пронађи правилно написану реч:

5. ,,Дјевојка цара надмудрила"- књижевна врста:
6. ,,Певам дању, певам ноћу" - аутор, књижевни род и врста:

7. Означи СВЕ непроменљиве речи:

8. Одреди врсту истакнуте речи у реченици: ,,Мама воли да ЧИТА књиге."

9. Суперлатив придева ЈАК је:

10. Означи ДВА правилно написана облика:
11. СРЕБРН је:

12. Одреди облик истакнутог глагола. Сећам се само колико нам ЈЕ ДОНЕО невоља писмени задатак са темом Испеци, па реци. Ово је _______________:

13. Означи песме које припадају преткосовском тематском кругу (циклусу). ЧЕТИРИ тачна одговора!

14. Роман ,,Аги и Ема" написао је:

15. Одлично ЗНАТЕ граматику. Истакнути глагол је у следећем глаголском облику:
16. Угледао сам ДУШАНА! Истакнута реч је у:

17. Компаратив придева ВИСОК је:

18. Изабери правилно написану реченицу!

19. Правилно написан одрични облик глагола је:

20. ,,Моја отаџбина"
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ