Ishrana – biljke, životinje i gljive (5.r.)

Ishrana- biljke, životinje i gljive

Hrana kao izvor energije i gradivnih supstanci

Ishrana, tipovi ishrane – est za 5. razred

Ćelija – test (5.r.)

1. _______ predstavlja sve materije koje unesemo u organizam radi pravilnog rasta i razvoja.

2. U kom procesu biljke proizvode hranu?

3. Postoje tri tipa ishrane. To su: autotrofna, heterotrofna i _______.

4. Autotrofna ishrana podrazumeva da:

5. Zelena euglena je:
6. Svaki lanac ishrane počinje:

7. Označiti mesojeda:

8. Životinje se u životnim zajednicama nazivaju:

9. Gljive su:

10. Ko je u lancu ishrane na fotografiji iznad potrošač?
11. Saprofiti doprinose kruženju materije u prirodi.

12. Žirafa je:

13. Fotosinteza se obavlja u svim delovima biljke, pa i u delovima bez hloroplasta.

14. Saprofiti se hrane:

15. Živa bića ishranom dobijaju ______.
16. Saprofiti razlažu uginule organizme i na taj način obnavljaju zalihe:

17. Označiti autotrofe:

18. Potrošači su prvi u lancu ishrane.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста