Ishrana- biljke, životinje i gljive

Ishrana- biljke, životinje i gljive

1. Postoje tri tipa ishrane. To su: autotrofna, heterotrofna i _______.

2. Saprofiti razlažu uginule organizme i na taj način obnavljaju zalihe:

3. Zelena euglena je:

4. Ko je u lancu ishrane na fotografiji iznad potrošač?

5. Fotosinteza se obavlja u svim delovima biljke, pa i u delovima bez hloroplasta.

6. Označiti mesojeda:

7. _______ predstavlja sve materije koje unesemo u organizam radi pravilnog rasta i razvoja.

8. Žirafa je:

9. Autotrofna ishrana podrazumeva da:

10. Životinje se u životnim zajednicama nazivaju:

11. U kom procesu biljke proizvode hranu?

12. Gljive su:

13. Označiti autotrofe:

14. Živa bića ishranom dobijaju ______.

15. Potrošači su prvi u lancu ishrane.

16. Saprofiti se hrane:

17. Saprofiti doprinose kruženju materije u prirodi.

18. Svaki lanac ishrane počinje:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста