Скуп природних бројева

Скуп природних бројева

Појам разломка – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Тврђење: Број k је за 5 већи од броја n, записујемо формулом:

2. Ako се природном броју иза цифре јединица допише 0, добијени број је:

3. Ако је 6n =6, oнда је n:

4. Производ 5 ∙ 0 има вредност:

5. Вредност израза 25 - 5 ∙ 2 + 3 је:
6. 651434 : 217=

7. Вредност количника 0 : 3 је:

8. Породица Продановић просечно месечно троши 250 киловата ,,скупе'' струје по цени од 6 динара по киловату и 350 киловата ,,јефтине'' струје по цени од 2 динара по киловату. Уз потрошене киловате месечно се плаћа и 750 динара разних такси и пореза. Колико новца годишње ова породица троши за струју?

9. Ако је c : a = b, онда је:

10. Из једнакости 8 ∙ 11 = 88, следи:
11. Ако је a = (24: 6) : 2 и b = 24 : (6 : 2), онда је:

12. ( 100 - 8 · 6 ) · ( 5 000 : 10 - 8 · 60 ) =

13. Резултат дељења 5 : 0 је:

14. Ако је m природни број и 5m > 33, онда је:

15. Најмањи природни број је:
16. У скупу природних бројева претходник броја 1 је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ