Crtanje preseka u građevinarstvu – Test za 6. Razred

Резултат теста

1. Kod dvodimenzionalnog predstavljanja građevinskog objekta, objekat se crta:

2. Objekat se posmatra takozvanim paralelnim zracima, tako da se crta samo crtež dela objekta koji vidimo.

3. Unutrašnjost građevinskog objekta predstavlja se pomoću:

4. Kada nastaje horizontalni presek?

5. Za svaki nivo zgrade crta se poseban horizontalni presek, odnosno posebna osnova.
6. Svi konstruktivni presečeni delovi crtaju se:

7. Svi konstruktivni nepresečeni delovi crtaju se punim debelim linijama.

8. U kom obliku se u horizontalnom preseku mogu prikazati kotiranje vrata i prozora?

9. Oblik 90/120 predstavlja?

10. Vertikalni presek nastaje?
11. Punim debelim linijama crtaju se nepresečeni konstruktivni delovi.

12. Na vertikalnom preseku crtaju se i visinske kote objekta.

13. Visinska kota u građevinarstvu označava visinu konstruktivnih elemenata u odnosu na tlo objekta.

14. Zaklonjeni i nevidljivi delovi crtaju se:

15. Na slici je prikazan?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ