Гласовна промена: губљење сугласника – тест

Гласовна промена: губљење сугласника – тест

Књижевни родови и врсте, облици казивања – тест

Сложенице – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Када се у речи нађу један поред другог два иста сугласника, дешава се:

2. Означи примере који одсликавају гласовну промену губљење (истих) сугласника:

3. Које две гласовне промене запажаш у броју ПЕДЕСЕТ:

4. Које две гласовне промене уочаваш у придеву БЕЖИЧНИ:

5. При упрошћавању сугласничке групе -СТН губи се сугласник:
6. У којим придевима у облицима женског рода уочаваш губљење сугласника:

7. Означи придеве страног порекла који су изузеци од губљења сугласника Т из сугласничке групе -СТН:

8. Колико има гласовних промена у речи ДОДАТАК:

9. Означи исправно написану реченицу:

10. Ако је он каратиста, она би била:
11. Означи придеве код којих се у облицима суперлатива одступа од губљења сугласника:

12. Познати париски сир се служи уз домаће нишко пиво. Које две речи у датој реченици презентују гласовну промену губљење сугласника:

13. Која реченица показује присуство гласовне промене губљења сугласника:

14. У којој речи нема гласовне промене губљења сугласника:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста