Становништво и насеља Европе

Становништво и насеља Европе

1. Како се зову мелези настали мешањем негроидног и монголоидног типа људи?

2. Географија _______ је научна дисциплина која се бави праћењем размештаја, променом броја становника, као и његовом структуром на одређеном географском простору.

3. Који је синоним за појам становништво у географији?

4. Како се зову мелези настали мешањем негроидног и европеидног типа људи?

5. Који назив користимо за број живорођених у току једне године на одређеној територији?
6. Како се зову миграције које се одвијају у одређеном периоду године?

7. Густина насељености означава број који показује колико људи живи на 1км² неке територије.

8. Како се зове процес организованог прикупљања података о становништву?

9. Прогресивни тип полно-старосне пирамиде има најширу основу.

10. Који назив користимо за број умрлих у току једне године на одређеној територији?
11. Који назив се користи за старење становништва као последица негативног природног прираштаја?

12. Колико континената је насељено?

13. Како се зове тип људи који је доминантан на простору Европе?

14. Како се зове наука која изучава становништво?

15. Како се зове механичко кретање становништва?
16. Разлика између наталитета и морталитета означава се као:

17. Како се зове насељени део Земље?

18. ________ је процес опадања укупног броја становништва једне државе или неке друге територијалне јединице.

19. Који се назив још користи за националну структуру становништва?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста