Становништво и насеља Европе

Становништво и насеља Европе

1. Прогресивни тип полно-старосне пирамиде има најширу основу.

2. Како се зове наука која изучава становништво?

3. Географија _______ је научна дисциплина која се бави праћењем размештаја, променом броја становника, као и његовом структуром на одређеном географском простору.

4. Који назив користимо за број умрлих у току једне године на одређеној територији?

5. Како се зове механичко кретање становништва?
6. Како се зову миграције које се одвијају у одређеном периоду године?

7. Који назив користимо за број живорођених у току једне године на одређеној територији?

8. Који је синоним за појам становништво у географији?

9. Разлика између наталитета и морталитета означава се као:

10. Који назив се користи за старење становништва као последица негативног природног прираштаја?
11. Колико континената је насељено?

12. Како се зову мелези настали мешањем негроидног и монголоидног типа људи?

13. Како се зове тип људи који је доминантан на простору Европе?

14. Како се зову мелези настали мешањем негроидног и европеидног типа људи?

15. Који се назив још користи за националну структуру становништва?
16. Како се зове процес организованог прикупљања података о становништву?

17. Густина насељености означава број који показује колико људи живи на 1км² неке територије.

18. Како се зове насељени део Земље?

19. ________ је процес опадања укупног броја становништва једне државе или неке друге територијалне јединице.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста