Регионална географија

Регионална географија

1. Кроз који град пролази гринички меридијан?

2. Регионалну географију не можемо да изучавамо уколико не познајемо друштвену и физичку географију.

3. Природну границу између Европе и Азије чине:

4. Задаци регионалне географије су:

5. _______ географија је географска дисциплина која се бави изучавањем географских објеката одређених области.
6. ________ географија се бави изучавањем природних појава и процеса.

7. На западу Европски континент излази на ______ океан.

8. Европски континент се највећим својим делом налази на источној хемисфери.

9. Друштвене појаве и процесе изучава:

10. Како се зове истакнути географ са фотографије изнад?
11. Србија припада:

12. На крајњем југу границу Европе чини ______ море и Гибралтарски мореуз.

13. Европа се целом својом површином налази ________ од екватора.

14. Југоисточну границу између Европе и Азије чине:

15. _________ је наука која се бави изучавањем природних и друштвених појава и процеса на Земљи.
16. Европа се пружа у северном:

17. На крајњем северу Европски континент излази на:

18. Процес у ком се географске регије издвајају назива се:

19. Функционалне регије могу бити:

20. Предмет проучавања регионалне географије је:
21. _______ регија је регија која је издвојена на основу неких природних одлика.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста