Регионална географија

Регионална географија

1. Србија припада:

2. Европа се пружа у северном:

3. Предмет проучавања регионалне географије је:

4. Југоисточну границу између Европе и Азије чине:

5. _______ географија је географска дисциплина која се бави изучавањем географских објеката одређених области.
6. Европа се целом својом површином налази ________ од екватора.

7. Процес у ком се географске регије издвајају назива се:

8. Регионалну географију не можемо да изучавамо уколико не познајемо друштвену и физичку географију.

9. Кроз који град пролази гринички меридијан?

10. Задаци регионалне географије су:
11. _______ регија је регија која је издвојена на основу неких природних одлика.

12. Како се зове истакнути географ са фотографије изнад?

13. На крајњем југу границу Европе чини ______ море и Гибралтарски мореуз.

14. Природну границу између Европе и Азије чине:

15. Функционалне регије могу бити:
16. На западу Европски континент излази на ______ океан.

17. Друштвене појаве и процесе изучава:

18. На крајњем северу Европски континент излази на:

19. ________ географија се бави изучавањем природних појава и процеса.

20. _________ је наука која се бави изучавањем природних и друштвених појава и процеса на Земљи.
21. Европски континент се највећим својим делом налази на источној хемисфери.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста