Црна Гора до 1878. године – тест

Црна Гора до 1878. године – тест

Резултат теста

1. У ком периоду је владао кнез/краљ Никола?

2. Из које породице су од 18. века бирани гувернадури ?

3. Који манастир је приказан на слици?

4. Које године је владика Петар I Петровић Његош донео Законик општи црногорски и брдски?

5. Шта је спречавало уједињене племена у Црној Гори ?
6. Које је најпознатије Његошево дело?

7. Свети Петар Цетињски је који владика?

8. Како се зове битка у којој су Црногорци 1858. жестоко поразили Турке?

9. До 19. века Црном Гором се звала само област око Цетиња?

10. Кнез Никола Петровић и кнез Михаило Обреновић били су у добрим односима?
11. кнез/краљ Никола Петровић и кнез/краљ Милан Обреновић били су у добрим односима?

12. Ко је најдуговечнији црногорски владар ?

13. Црна Гора и Брда је био званичан назив државе до краја 19. века?

14. Како се звала супруга кнеза Данила ?

15. Никшић, Дробњаци, Бањани, Пивљани, ... су?
16. Коме је Његош посветио своје дело ,,Горски вијенац"?

17. Бјелопавлићи, Пипери, Кучи, Ровци, Васојевићи... су?

18. Како је било крштено име Петра II Петровића Његоша?

19. Која личност је приказана на слици?

20. Подгорица и Никшић су ушли у састав Црне Горе тек на Берлинском конгресу 1878?
21. Гвардија је

22. Да ли је владика Петар I Петровић Његош имао контакте са Карађорђем?

23. Које године је кнез Данило донео Законик, по угледу на српски законик?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ