Угљоводоници – структура и класификација – тест

Резултат теста

1. Шта су угљоводоници?

2. Какав је угљеник у органским једињењима?

3. Атом угљеника може да гради затворене низове, а они се називају:

4. Засићени угљоводоници су:

5. На датој слици се налази:
6. Засићени ациклични угљоводоници или:

7. Ароматични угљоводоници најчешће имају:

8. По чему се разликују органска једињења од неорганских?

9. Шта је тачно?

10. Шта је карактеристично за циклоалкине?
11. Колико атома водоника има у једном молекулу ацикличног засићеног угљоводоника са три атома угљеника?

12. На датој слици се налази:

13. Двострука ковалентна веза је функционална група алкена.

14. Да ли алкани имају функционалну групу?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ