Закон одбијања светлости и равна огледала – тест

Резултат теста

1. Светлост се кроз хомогену средину простире праволинијски.

2. Провидна тела:

3. Када светлост наиђе на непровидно тело, иза тела настаје сенка или полусенка.

4. Ако су површине од којих се светлост одбија неравне, храпаве, одбијени зраци се крећу у свим правцима.Ова појава се назива:

5. Светлост која се одбија са угланчане, равне површине не расипа се на све стране, већ је усмерена само у једном правцу, у виду паралелних зрака.Оваква појава се се назива:
6. Углачане површине које одбијају светлост која на њих падне називају се:

7. Уколико су глатке површине равне, реч је о:

8. Уколико су глатке површине закривљење, реч је о:

9. Ако бисмо у мрачној соби усмерили један зрак светлости на равно огледало, он би се одбио и кренуо путањом која представља:

10. Угао α који нормала образује са упадним зраком назива се:
11. Угао β који граде одбијени зрак и нормала назива се:

12. Закон одбијања (рефлексије) гласи:

13. Раван у којој леже упадни и одбијени зрак је увек нормална на површину огледала.

14. Светлосни зрак који пада нормално на глатку површину одбија се дуж истог правца, а упадни у одбојни углови једнаки су:

15. Тело које се огледа у огледалу назива се:
16. Слика тела које се огледа у огледалу назива се:

17. Ако је огледало положено хоризонтално, онда слике изгледају:

18. Слике које видимо у равним огледалима се називају:

19. Предмет и његов лик у равном огледалу симетрични су, налазе се на једнаким растојањима на различитим странама огледала, а лик је имагинаран.

20. Упадни угао зрака светлости на равно огледало износи 30°.Колики је угао између одбијеног зрака и површине огледала?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ