Problemi odrastanja- narkomanija

Problemi odrastanja- narkomanija

Problemi odrastanja- adolescencija

1. Označi tačnu tvrdnju:

2. Da li postoje posebne ustanove za lečenje bolesti zavisnosti, u ovom slučaju narkomanije?

3. Jedna od posledica konzumiranja droge po zdravlje je:

4. Postoje ''lake'' droge (u odnosu na ''teške'') čiji efekat nije toliko opasan i štetan.

5. Konzumiranje droge svaki put iznova remeti funkciju nervnog sistema i ostalih, drogom opterećenih organa.
6. Droga utiče na promene u:

7. Psihoaktivne supstance su izuzetno opasne u kombinaciji sa alkoholom.

8. Koji od navedenih načina uzimanja droge vodi ka sigurnom zaražavanju opasnim bakterijama ili virusima?

9. Na koji način se prenosi HIV virus?

10. Da li povrede kože predstavljaju mogućnost za ulazak patogenih bakterija u ljudski organizam?
11. Putem zaražene igle često se prenose:

12. Kako se definiše nepovoljno stanje koje je posledica trovanja organizma, a izazvano je uzimanjem droga?

13. Označi tačnu tvrdnju:

14. Efekat kokaina na organizam je:

15. Koju bolest izaziva HIV virus?
16. Supstance koje deluju na svest čoveka, na njegovo ponašanje, mišljenje, obavljanje poslova i osećanja nazivaju se:

17. Droga se uzima:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста