Problemi odrastanja- narkomanija

Problemi odrastanja- narkomanija

1. Da li postoje posebne ustanove za lečenje bolesti zavisnosti, u ovom slučaju narkomanije?

2. Kako se definiše nepovoljno stanje koje je posledica trovanja organizma, a izazvano je uzimanjem droga?

3. Droga utiče na promene u:

4. Koji od navedenih načina uzimanja droge vodi ka sigurnom zaražavanju opasnim bakterijama ili virusima?

5. Konzumiranje droge svaki put iznova remeti funkciju nervnog sistema i ostalih, drogom opterećenih organa.

6. Označi tačnu tvrdnju:

7. Označi tačnu tvrdnju:

8. Psihoaktivne supstance su izuzetno opasne u kombinaciji sa alkoholom.

9. Postoje ''lake'' droge (u odnosu na ''teške'') čiji efekat nije toliko opasan i štetan.

10. Na koji način se prenosi HIV virus?

11. Koju bolest izaziva HIV virus?

12. Jedna od posledica konzumiranja droge po zdravlje je:

13. Droga se uzima:

14. Da li povrede kože predstavljaju mogućnost za ulazak patogenih bakterija u ljudski organizam?

15. Supstance koje deluju na svest čoveka, na njegovo ponašanje, mišljenje, obavljanje poslova i osećanja nazivaju se:

16. Putem zaražene igle često se prenose:

17. Efekat kokaina na organizam je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста