Примена линеарних једначина – тест (8.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Примена линеарних једначина

Резултат теста

1. Који број подељен са 2 даје тај број умањен за 2?

2. Трећина непознатог броја је за 15 мања од половине тог броја. Који је то број?

3. Половина збира троструког непознатог броја и броја 12 три пута је мања од разлике тог броја и броја 3. Одредити непознати број.

4. Збир половине, трећине и деветине неког броја је за 2 мањи од тог броја. Који је број у питању?

5. У једном одељењу осмог разреда на полугодишту је било 1/9 одличних, 1/6 врло добрих, 1/4 добрих, 2/9 довољних и 9 ученика је имало недовољан успех. Колико ученика има у том одељењу?
6. Ако имениоцу разломка 4/5 додамо 30, који број треба додати бројиоцу тако да се вредност разломка не промени?

7. Ако страницу квадрата увећамо за 3cm површина ће му се повећати за 21cm². Колики је обим новог квадрата?

8. Отац је четири пута старији од сина, а за четири године биће 3 пута старији од сина. Колико година има отац а колико син?

9. Колико грама воде мора да испари да бисмо од шестопроцентног раствора слане воде добили осмопроцентни раствор?

10. Једна катета правоуглог троугла је дужине 5cm а друга катета је за 1cm краћа од хипотенузе. Колика је дужина хипотенузе?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ