Правилна шестострана призма – тест (8.р.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Правилна шестострана призма

Резултат теста

1. Одреди запремину правилне шестостране призме чија је површина 3√3+12 cm² , а обим основе 6сm.

2. Обим базе правилне шестостране призме је 18cm. Израчунај запремину призме ако је основна ивица 4 пута мања од висине призме.

3. Запремина правилне шестостране призме је 120√3cm³, а висина призме је 5cm. Израчунати површину призме.

4. Дужа дијагонала основе правилне шестостране призме је 10cm, а висина призме је 3cm. Израчунај површину призме.

5. Израчунај површину правилне шестостране призме ако је обим основе 24cm, а дијагонала бочне стране 5cm.
6. Површина већег дијагоналног пресека правилне шестостране призме је 42cm². Израчунај запремину призме ако је њена висина 7cm.

7. Ако је дужа дијагонала правилне шестостране призме 24cm, а основна ивица дужине 6cm, израчунати површину омотача ове призме.

8. Површина омотача правилне шестостране призме је 24cm², а висина призме и основна ивица ове призме су једнакe. Израчунај запремину ове призме.

9. Површина правилне шестостране призме је 24√3+144 cm² а обим основе јој је 24cm. Израчунај запремину призме.

10. Већа дијагонала правилне шестостране призме чија је дужина 8√2 образује са основом призме угао од 45˚. Израчунај запремину призме.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ