Разломци – тест (4.р.)

Разломци – тест (4.р.)

Резултат теста

1. На слици је записана

2. .

3. Шта у разломку означава број 1 а шта број 3?

4. Одреди 4/8 броја 720.

5. Одреди 3/5 броја 465.
6. Одреди 7/9 броја 8019.

7. Колико је половина потребно да се састави 3 целих?

8. Од збира бројева 3620 и 365 одузми четвртину првог сабирка.

9. Тамара је скупила 600 динара. 1/2 пара је потрошила на играчке, а 1/3 пара је потрошила на слаткише. Колико новца јој је остало?

10. Одреди разлику 3/5 броја 7 265 и 2/3 броја 2 340.
11. На тезги има 120 јабука. Црвених јабука има 3/5, зелених јабука има 1/4, а остало су жуте. Колико има црвених, колико зелених а колико жутих јабука?

12. Колико пута је четвртина броја 600 мања од половине броја 2100?

13. За колико је половина броја 1300 већа од шестине броја 900.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ