Придеви – провера

Придеви – провера

Резултат теста

1. Речи које описују именицу и ближе је одређују називају се:

2. Придев и именица уз коју стоји су истог рода и броја.

3. Придеви обично стоје уз...?

4. Придев ЗЕМЉАНИ је...?

5. Придев ПЛАНИНСКА (села) је...?
6. Присвојни придеви који се завршавају наставцима ски, шки и чки пишу се...?

7. Који облик придева недостаје у реченици? Сви смо обукли __________ кошуље.

8. У поређењу: "Зелен као трава" описни придев је:

9. Одреди врсту издвојених придева: Данас су веома популарне ЕЗОПОВЕ басне које су добиле име по писцу који је живео у СТАРОЈ Грчкој.

10. У реченици: "Балалајка је руски жичани инструмент" присвојни придев је:
11. У реченици: "Он је пронашао Сањин плави сат" описни придев је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ