Биљке и животиње – годишња провера знања (други део)

Биљке и животиње – годишња провера знања

1. Овца се зими храни:

2. У живину спадају:

3. Биљке нису жива бића?

4. Из семена ниче нова плод.

5. Свиње на ногама имају:
6. Домаће животиње су настале припитомљавањем неког њиховог „дивљег" претка.

7. У дивље животиње спадају (више тачних одговора):

8. Користи од свиње су:

9. Према грађи стабла биљке делимо на:

10. Која од наведених животиња даје вуну?
11. Која два процеса су заједничка за човека и биљку?

12. Бреза је листопадно дрво и расте уподножју планине.

13. У четинарско дрвеће спада:

14. Из цвета се развија:

15. Под дејством Сунчеве топлоте одвија се кружење воде у природи.
16. Младунче свиње је:

17. Из семена ниче:

18. Говече је преживар?

19. Младунче овце се зове?

20. Неживу природу чини:
21. Означи тачан одговор:

22. Сунчева светлост и топлота неопходна је живим бићима за раст и развој.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста