Република Србија

Република Србија

Резултат теста

1. Држава србија се налазу у:

2. Која велика међународна река протиче кроз Србију?

3. Химна Републике Србије се зове:

4. На слици видимо:

5. На слици видимо:
6. На ком континенту се налази Република Србија?

7. Република Србија на истоку се граничи са:

8. Главни град Републике Србије је:

9. Република Србија на југу се граничи са:

10. Београд се некада звао:
11. Србија је приморска земља.

12. Са којом државом се не граничи Република Србија?

13. Симболи једне државе су:

14. 15. фебруара Република Србија обележава Дан државности и Дан уставности.

15. Србија се налази на Балканском полуострву.
16. Србија има ___покрајине.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ