Кретање и природне појаве – тест

Кретање и природне појаве – тест

Резултат теста

1. Шта није кретање?

2. Замишљена линија која пролази кроз Северни и Јужни пол назива се...

3. За који временски период се Земља окрене око своје осе?

4. Сила којом Земља привлачи сва тела назива се...

5. Када се крећемо по кружној линији, то кретање називамо...
6. Кретање када се тело креће стално истом брзином називамо..

7. Свако кретање које се понавља на исти начин током одређеног временског периода назива се...

8. Шта није пример периодичног кретања у нашој околини?

9. Природна појава која је последица наелектрисања назива се...

10. Громобран је изумео...
11. Најбољи проводници електричне енергије је...

12. Изолатори су...

13. Полове на магнерима називамо...

14. Највећи природни извор светлости је...

15. Светлост се креће...
16. Вештачки извори светлости су...(више тачних одговора)

17. Величина сенке зависи од...(више тачних одговора)

18. Када тело вибрира или трепери настаје природна појава коју опажамо чулом слуха.Која?

19. Кроз које агрегатно стање се најбрже преноси звук?

20. Дужи ваздушни стуб производи низак (дубок) тон, а краћи ваздушни стуб производи висок тон.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ