Рељеф Србије – тест

Рељеф Србије

Резултат теста

1. У Републици Србији разликујемо две рељефне области. То су:

2. У нашој земљи, низијски предео пружа се северно од река Саве и Дунава:

3. Рељеф Србије претежено је:

4. Допуни реченицу: Војводина је део _____________ низије.

5. Планина Фрушка гора налази се :
6. Највећа котлина у Србији је:

7. Означи називе планина које се не налазе у Војводини.

8. Највиша планина у Србији је:

9. Означи тачну тврдњу.

10. Ниске планине су високе:
11. Највиши планински врх Србије је:

12. У ком делу Србије се налази Панонска низија?

13. Означи тачну тврдњу. (користи карту Србије)

14. Која од наведених планина спадају у ниске планине?

15. Које су мање низије у Србији? Означи уљеза.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ