Површина квадрата

Површина квадрата

Резултат теста

1. Правоугаоник чије су све странице једнаке дужине назива се:

2. Странице квадрата обележавамо са:

3. Површину квадрата обележавамо са:

4. Формуле за површину квадрата су:

5. Површину квадрата рачунамо тако што дужину странице а помножимо самом собом.
6. Израчунај површину квадрата ако је страница дужине a = 3cm P =?

7. Површина квадрата је 64cm2. Одради дужину странице a:

8. Oбим квадрата је 20dm. Која је површина тог квадрата?

9. Које је дужине страница квадрата ако је његова површина P= 100cm2

10. Формула за обим квадрата је:
11. Обим квадрата обележавамо са:

12. Oбим квадрата је 12dm 8cm. Колика је дужина странице тог квадрата?

13. Површина квадрата је 16cm2. Његова страница је:

14. Страница квадрата је 5cm. Ако се она удвостручи, колико пута је површина новог квадрата већа у односу на стари квадрат?

15. Парк пекривен зеленом површином у облику квадрата са страницом од 30 метара има стазу ширине 2 метара. Колика је површина зелене области?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ