Граматика – годишња провера знања – тест

Граматика – годишња провера знања – тест

Резултат теста

1. Одреди род и број придева: кожне (чизме)

2. Одреди службу истакнуте речи у реченици. МAРKA је угризло куче.

3. Одреди службу истакнуте речи. Марко је РАДОЗНАЛО читао књигу.

4. У реченици: ,,Мама носи сат'', именица сат је у служби:

5. Одреди реченицу по саставу. Птице лете.
6. Какве реченице по саставу могу бити?

7. Одреди службу истакнутих речи у реченици. Виолиниста ЈЕ јуче на концерту сензационално СВИРАО.

8. Које је време у реченици: Џеки лежи у кућици.

9. Одреди службу истакнутих речи у реченици. КРАВА јутрос нежно лиже своје теле на ливади.

10. У једној од ових реченица истакнута је реч која није у служби субјекта. У којој?
11. У реченици ,,Мила је јуче лепо нацртала малог зеца'', реч ЛЕПО врши службу:

12. Одреди службу истакнутих речи у реченици. Зимус смо сви весело дочекали Нову годину КОД УЈАКА.

13. У којој реченици има два предиката:

14. Одреди објекат: Пано у учионици уређују ученици.

15. Одреди реченицу по саставу. Марко вози ролере.
16. У којој од наведених реченица именски предикат у свом саставу има заменицу.

17. Заједничке именице су:

18. Одреди службу истакнуте речи. Маја ЈЕ целу ноћ СВИРАЛА гирару.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ