„Луцкаста песма“, Фердерико Гарсија Лорка – тест

„Луцкаста песма“, Фердерико Гарсија Лорка

Резултат теста

1. Којим интерпункцијским знаком се завршава свака строфа?

2. Коју жељу дечак изражава?

3. Које осећање је исказанао стиховима у песми?

4. Реч "ђердан" значи:

5. Која од понуђених тврдњи највише одговара теми песме?
6. Зашто дечак жели да постане сребро?

7. Како реагује мајка што дечак жели да постане вода?

8. Зашто дечак жели да постане вода?

9. Коју синовљеву жељу мајка прихвата?

10. Како објашњаваш наслов песме?Зашто је луцкаста?
11. Ко је аутор песме "Луцкасте жеље" ?

12. Зашто мајка прихвата да њен син постане ђердан од злата?

13. Порука ове песме је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ