Иницијални тест – Математика, трећи разред

Резултат теста

1. Означи слово испод слике са тачним решењем.

2. Који број треба уписати у празно поље обележено ? на приказаној слици?

3. Означи слово испод јабуке која припада јежу са слике.

4. Означи слово испод слике тачног решења датог израза са слике.

5. Марина је највећем броју 4. десетице додала број 17. Који је број добила?
6. Изрази дату дужину означеном јединицом мере на приказаној слици.

7. Израчунај: 54 : 9 =

8. Израчунај једну четвртину од броја 60.

9. Означи бројеве који нису дељиви бројем 4.

10. Изрази у дату јединицу мере: 1 сат 25 минута = _____минута
11. Дељеник је разлика бројева 36 и 28, а делилац је број 4. Израчунај количник.

12. На излету је било 39 дечака трећег разреда и 3 пута мање девојчица. Колико је девојчица било на излету?

13. На првој кући је 27 голубова, на другој 15 више. На трећој кући има 13 голубова више него на првој и другој кући заједно. Колико је голубова на трећој кући?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ