Глаголска времена – тест

Глаголска времена

Резултат теста

1. Основна глаголска времена су:

2. Сложен глаголски облик, означава радњу која ће се десити у будућности, назива се будуће време је:

3. Одреди глаголско време у датој реченици.

4. Радња у приказаним реченицама је у:

5. Означи тачну тврдњу.
6. Прост глаголски облик, означава радњу која се дешава у тренутку говора и назива се садашње време је:

7. Дату реченицу допуни глаголом у прошлом времену.

8. Сложен глаголски облик, означава радњу која се десила у прошлости и означава прошло време је:

9. Како ће глагол ЈЕ ВЕЈАЛО гласити у будућем времену?

10. Глагол ИЋИ написан у 1. лицу једнине у садашњем времену је:
11. На торти горе свеће. Дата реченица написана у прошлом времену је:

12. Дату реченицу допуни глаголом у перфекту.

13. Глагол у датој реченици је у:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ