Река – тест

Река

Резултат теста

1. Каква је вода у горњем току реке?

2. Означи становника реке.

3. Река у свом доњем току најчешће тече кроз:

4. Која животиња може бити карика овог ланца исхране?

5. Препознај о ком делу речног тока је реч на основу датог описа.
6. Зашто људи преграђују реке и праве хидроцентрале?

7. Означи животињу која живи у горњем току реке.

8. Животне заједнице река припадају:

9. На обали реке најчешће расту:

10. Означи тачну тврдњу.
11. Река је водена животна заједница разноврсних биљака и животиња.

12. Назив биљке на приказаној слици која успева у доњем току реке је:

13. У ком току реке је дно прекривено песком и муљем?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ