„Зима“, Душан Васиљев – тест

„Зима“, Душан Васиљев – тест

1. Песма која описује природу назива се:

2. Које годишње доба је описано у песми:

3. Када дође зима, природа се:

4. Шта значи реч ГОРД:

5. Шта у зиму раде дивље звери:
6. Кад падне први снег, земља....

7. Када падне снег, шума....

8. Који звукови ремете зимски дремеж:

9. Песма "Зима" има _______ строфе.

10. Шта значи реч ПИТОМ:
11. Песму "Зима" написао је:

12. "И као небеске `тице крупне, свилене пахуљице падају." Колико има придева у наведеном стиху:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста