Meсна вредност цифре у бројевима до 1 000 – тест (3.р.)

Meсна вредност цифре у бројевима до 1 000

Резултат теста

1. Коју месну вредност има цифра 3 у броју 403?

2. Бројеви треће стотине код којих цифра 5 има месну вредност јединице су:

3. Допуни реченицу:Цифра 5 у броју 365 има вредност јединица а у броју 549 има вредност_______.

4. Oзначи број који има 8 С 7 Д 6 Ј:

5. Од цифара 7, 0 и 2 састави све троцифрене бројеве и поређај их од најмањег до највећег.
6. У броју 689 одреди цифру која се налази на месту стотине:

7. Бројеви седме стотине којима је цифра десетице 4 су:

8. Коју месну вредност има цифра 8 у броју 987?

9. Број приказан на слици има:

10. Означи лептира код ког је тачан запис броја 578.
11. Одреди број представљен куглицама на слици.

12. Милена и Иван су замислили по један број седме стотине.Оба броја се пишу цифрама 1, 6 и 8.Милена је замислила паран а Иван непаран број.Ко је замислио већи број?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ