„Лед се топи“, Александар Поповић – тест

„Лед се топи“, Александар Поповић

Резултат теста

1. Ко су лица у драмском тексту "Лед се топи"?

2. Које питање Боле поставља Божи?

3. Која реч описује почетак разговора двојице дечака?

4. Шта Боле тврди да жели да каже Гордани?

5. Који проблем има Боле?
6. Реч "ЗАКРЖЉАО" значи:

7. Боле за Гордану каже да је:

8. Које особине препознајеш код Боже?

9. Тема овог драмског текста је:

10. Шта је Боле урадио Гордани?
11. Које је последње средство које Божа предлаже Болету?

12. Која од наведених тврдњи је тачна?

13. Зашто Боле каже Божи да је закржљао?

14. Шта је Боле отео Гордани?

15. Шта означава нацртана стрела и срце?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ