Бројеви – тест

Бројеви

Резултат теста

1. Главни (основни) бројеви казују:

2. Одреди врсту бојева у датој реченици.

3. Одреди врсту бројева у датој реченици.

4. Означи неправилно написан број.

5. Допуни реченицу: Моја старија сестра је _____________________.
6. Допуни реченицу: Крећем на море_______________ ______ .

7. Означи реченице у којима су основни бројеви.

8. Означи реченице у којима су редни бројеви.

9. Допуни реченицу на датој слици.

10. Када си испред трећег тада си:
11. Које бројеве треба уписати у приказаној реченици?

12. У датој реченици број записан речима је:

13. Означи реченицу у којој је основни број.

14. Правилно написан основни број је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ