Врсте реченица по значењу и облику- тест (2. р.)

Врсте реченица по значењу и облику- тест

Резултат теста

1. Означи заповедну реченицу.

2. Означи тачно написану реченицу.

3. Означи потврдну реченицу.

4. Означи узвичну реченицу.

5. На крају узвичне реченице треба да напишемо?
6. Заповедне реченице завршавамо?

7. Киша данима пада. Означи питање за овај одговор.

8. Реченице по значењу могу бити:

9. Означи одричну реченицу.

10. Препознај одричну узвичну реченицу.
11. Означи потврдну заповедну реченицу.

12. Препознај потврдну упитну реченицу.

13. Означи упитну реченицу.

14. Означи изјавну реченицу.

15. Упитна реченица на крају треба да има?
16. По облику, реченице могу бити:

17. Препознај одричну заповедну реченицу.

18. На крају изјавне реченице треба да буде?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ