„Свети Сава и сељак без среће“, народна приповетка – тест

„Свети Сава и сељак без среће“, народна приповетка

Резултат теста

1. Ко је пошао да тражи срећу по свету?

2. Кога прво среће сељак на свом путу?

3. Које питање је сељак поставио првом старцу кога је срео?

4. Први старац одговара сељаку да је његова срећа у:

5. Други старац одговара сељаку да је његова срећа у:
6. Којој књижевној врсти припада овај текст?

7. Која слика показује шта је заједничко у опису стараца које сељак среће?

8. Шта је сељак очекивао?

9. Пушкомет је:

10. По чему се разликује опис лика Светог Саве од описа ликова других стараца?
11. Шта по мишљењу Светог Саве раде паметни људи?

12. Свети Сава одговара сељаку да је његова срећа у:

13. Чији савет је послушао сељак?

14. Шта је сељак увео у својој кући?

15. Радња ове народне приповетке дешава се:
16. О чему говори ова народна приповетка?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ