Именице, глаголи, придеви – контролна вежба ( 3. и 4.р.)

Именице, глаголи, придеви – контролна вежба

Сличну проверу у Ворд формату преузмите на линку испод.

Srpski jezik – kontrolne vežbe (provera znanja)

Gramatika i pravopis – kontrolne vežbe

1. Следећу реченицу напиши у првом лицу једнине: Ти си стигао.

2. Oзначи тачан одговор:

3. Којој врсти речи припада означена реч у реченици. Сара ЧИТА новине.

4. Речи: бели, свежи, жути су присвојни придеви.

5. Речи које означавају радњу, стање и збивање зову се:
6. Означи тачне тврдње:

7. Означите један или више нетачних одговора:

8. Обележи реченицу у прошлом времену:

9. Именице имају два рода: једнину и множину

10. Описни придеви говоре какво је нешто или неко, колико је, које боје и сл. информације о именици уз коју стоје.
11. Присвојни придеви, изведени од властитих именица, имају наставке ОВ, ЕВ, ИН,СКИ,ЧКИ И ШКИ.

12. Реч ПАНЧЕВАЧКИ је:

13. "Драган се играо стакленим кликерима". У датој реченици придев је је реч:

14. Дата реч је исправно написана: београдски

15. Одреди време глагола у реченици: Браца ће појести крофне.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста