Својства операције множења – тест

Својства операције множења

Резултат теста

1. Који број треба уписати на линији да би једнакост на приказаној слици била тачна?

2. Замени места чиниоцима израза на датој слици и израчунај. Означи тачно решење.

3. Одреди непознати броj без рачунања: 9 ∙ (x ∙ 45) = (9 ∙ 316) ∙ 45

4. Шта ће се догодити са производом ако чиниоци замене места?

5. Производ два броја је 54 000. Израчунај производ ако се : 1) jeдан чинилац повећа 10 пута;
6. Ако је а · б = 3 600, одреди бројевне вредности датог израза са слике.

7. Ако је a · b = 4 756, одреди бројевне вредности датог израза са слике.

8. За исхрану сваког коња у току зиме припреми се по 80 kg сена.Kолико је сена припремљено за 475 коња?

9. Који од знакова >, <, = треба уписати у квадратић, тако да образујеш тачне једнакости, односно неједнакости.

10. У хладњачу је сложено 100 великих гајби боровница.У свакој гајби је по 20 посуда са по 500 грама боровница.Израчунај колико се килограма боровница налази у хладњачи?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ