Месна вредност цифре – тест

Месна вредност цифре

Резултат теста

1. Месна вредност која одговара цифри 8 у написаном броју је:

2. Допуни реченицу: Групе цифара у запису вишецифреног броја називају се___________ .

3. У написаном броју одреди месну вредност цифре 5.

4. Помози мачки да пронађе свог миша.

5. Помоћу цифара 2, 5 и 0 напиши највећи могући шестоцифрени број, тако да се свака цифра понови два пута.
6. Запиши цифрама стотине хиљада до милион од најмање до највеће.

7. Стотине хиљада до милион које на месту стотина хиљада имају непарну цифру су:

8. Повежи црва са одговарајућом јабуком.

9. Бројеви који се налазе између бројева 707 096 и 707 101 су:

10. У броју 790 128 месну вредност десетица хиљада има број:
11. Вредност цифре у броју зависи од њеног места. Та вредност зове се месна или позициона вредност.

12. У броју 768 904 на месту јединица налaзи се цифра:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ