Материјали – провера

Материјали

Резултат теста

1. На високој температури се топи и постаје течно:

2. У ломљив и провидан материјал спада:

3. Од ког материјала се може направити орман?

4. Органске материје су материје:

5. Глина се:
6. Топлота прелази са топлијег на хладније тело?

7. Материјали су материје у:

8. Обележи називе природних материјала:

9. Обележи неповратне промене:

10. Особине гуме:
11. Особине материјала одређују у које сврхе ће их човек користити.

12. Особине дрвета:

13. Особине коже.

14. Особине глине:

15. Особине гуме:
16. Особине стакла:

17. Особине метала:

18. Особине пластике:

19. Материјали се разликују по својим особинама. Могу бити тврди или меки, провидни или непровидни. Неки могу да се савијају, а неки су несавитљиви.

20. Особине појединих материјала су:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ