Множење и дељење вишецифрених бројева једноцифреним бројем

Множење и дељење вишецифрених бројева једноцифреним бројем – текстални задаци

Резултат теста

1. 3520 x 8=

2. 14066 x 7=

3. Разлику бројева 6224 и 3898 увећај 9 пута.

4. Одреди број који је 6 пута мањи од броја 7 590

5. Упиши одговарајући знак (> < =) 8 x12456 __ 6 x12456
6. У магацину има 12326 кг хељдиног брашна, два пута више јечменог брашна, а овсеног брашна има колико хељдиног и јечменог брашна заједно. Колико кг брашна има у магацину укупно?

7. Израчунај четвртину броја 5016.

8. Означи број који је 3 пута већи од броја 120333.

9. Израчунај бројевну вредност израза (3269 + 6742)x 8

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ