„Позориште на небу“, Драган Алексић – тест

„Позориште на небу“, Драган Алексић

Резултат теста

1. У ком тренутку школске године се догађа прича?

2. Која је доминантна Маркова особина у причи „Позориште на небу”?

3. Прочитај одломак из приче „Позориште на небу” и одговори:У ком времену се дешава радња ове приче?

4. Ко су јунаци приче „Позориште на небу”?

5. Где се одвија радња ове приче?
6. Kaкво позориште отвара Марко?

7. Са ким се Марко, према својој тврдњи састаје у четрнаест часова?

8. Којим придевом Марко описује своје позориште?

9. Ко игра у ансамблу Марковог позоришта?

10. Зашто Марково позориште има публику у целом свету?
11. У тексту се помињу појмови: сезона, репертоар, ансамбл, ложа, рола агент.На коју област се односе ови појмови?

12. Која небеска тела играју у Марковом позоришту?Означи уљеза.

13. Шта нам ова прича поручује?

14. Зашто је Дуња остала у недоумици?

15. Реч БИНА означава.
16. Реч АНСАМБЛ означава:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ