Множење троцифреног једноцифреним бројем – утврђивање

Множење троцифреног једноцифреним бројем – утврђивање

Резултат теста

1. Израчунај 264 • 2=

2. Израчунај 324•3=

3. Израчунај 124•3=

4. Ана је купила 5 свезака од по 50 динара и 3 књиге од по 200 динара. Колики је кусур добила ако је платила новчаницом од 1000 динара?

5. Продавац је на тезгу донео 120 јаја по цени од 8 динара. Остало му је непродато 30 јаја. Колико је новца зарадио?
6. Јован је купио две књиге по цени од по 316 динара. Остало му је 200 динара. Колико је новца имао?

7. Разлику бројева 843 и 621 увећај 4 пута. Резултат је:

8. Производ бројева 125 и 4 увећај за производ бројева 122 и 3. Резултат је:

9. Један пут пролази кроз три тунела. Први тунел је дуг 109 метара, а други 3 пута дужи, а трећи је 3 пута дужи од другог. Колико је дугачак трећи тунел?

10. Душан је имао 1 000 динара. Купио је три иста паковања фолмастера од по 116 динара и два диска од по 264 динара. Колико му је новца остало?
11. За колико је број 800 већи од производа бројева 5 и 134?

12. Производ бројева 244 и 4 умањи за производ 116 и 3. Резултат је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ