Неметали – тест (8. разред)

Неметали – тест (8. разред)

Органска једињења са кисеоником 2 – тест

Грађа омотача атома елемента – тест

Гвожђе, алуминијум и бакар – тест

Закон о одржању масе – тест

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Неметали – тест (8. разред)

Резултат теста

1. _________ су просте једноставне супстанце које се хемијским путем не могу разлагати на једноставније супстанце.

2. Атоми истих неметала међусобно се једине са _________неполарном везом.

3. Неметали у реакцијама са металима једине се ______ везом.

4. Физичка својства неметала. Означи тачне одговоре:

5. Најзаступљенији елемент у ваздуху је:
6. Жива је течни неметал.

7. Неметали међусобно граде:

8. Који неметал у елементарном стању гради осмоатомни молекул?

9. Ако балон напуњен водоником, а који је причвшћен за неки предмет одвежемо, он ће се:

10. Која од наведених супстанци се добро раствара у води?
11. Колика је валенца гвожђа у једињењу са формулом Фе2О3?

12. Колика је валенца кисеоника у оксидима?

13. Лакмус хартија мења боју у црвену у пристуству

14. Колико валентних електрона има у атому водоника?

15. Физичка својства водоника:
16. Својства кисеоника:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ