„Мостови”

Резултат теста

1. Којој књижевно-научној врсти припада дело „Мостови?”

2. Ко је написао дело „Мостови”?

3. Која је тема овог дела?

4. Ком књижевном роду припада ово дело?

5. Које стилске фигуре уочаваш у примеру „Затегнути од једне обале до друге као жица”?

6. Писац у овом делу за мостове тврди да су:

7. Писац тврди да су сви мостови на свету исти.

8. Шта је по мишљењу писца највредније што је човек до сада изградио?

9. Која је, по пишчевом мишљењу, сврха градње нових мостова?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

M K
Провера знања је објављена: 27. марта 2021