Становништво, делатности – тест

Тест

1. Службени језик у Републици Србији је:

2. Обућар, кројач и пекар истовремено могу да буду производна и непроизводна делатност.

3. Безбедно је играти се на коловозу или у његовој близини.

4. Који нараоди су најбројнији у Републици Србији?

5. Пољопривреда, рударство, шумарство, индустрија, производно занатство припадају:
6. Изабери карактеристике овчијих богиња.

7. Изабери реченице које се односе на обавезе људи.

8. Делатности могу бити:

9. У мом насељу улице су дугачке и широке. У њему живи око 1000 становника. Људи углавном гаје биљке и животиње. У насељу имамо школу, продавницу, амбуланту и дом културе. О ко насељу се говори у тексту?

10. Док прелази преко коловоза, пешак сме да користи мобилни телефон.
11. Саобраћај делимо на:

12. Изабери реченице које се односе на права људи.

13. Најбезбеднији прелазак преко улице је на пешачком прелазу.

14. Изабери карактеристике заразне жутице.

15. Које вероисповести је већина становника у Србији?
16. Шта град даје селу?

17. Организована колона пешака треба да се креће уз десну ивицу коловоза у правцу кретања возила.

18. Шта село даје граду?

19. За вожњу ролера потребна је заштитна опрема.

20. Изабери припаднике националних мањина који живе у Србији.
21. Људи који насељавају неку територију чине њено:

22. Како се назива група личних послова?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

Браво!